Temaer

Flere 1 / 6

Industri

Caspar Jørgensen

Industri - Fra møller til computere

Selv om Danmark er kendt som et landbrugsland, har industrien haft stor betydning for udviklingen mod velfærdssamfund. Siden 1840 begyndte fabrikkerne for alvor at spire. Efterhånden arbejdede flere i industrien end på markerne. Fra 1930 til 1970 var industrien den sektor, der beskæftigede…

Forbrydelse og straf

Tyge Krogh

Forbrydelse og straf - Fra galgen til elektronisk fodlænke

Forbrydelse betaler sig ikke, har straffe altid skullet demonstrere. Men metoderne til afstraffelse har ændret sig markant gennem tiden. Engang var dødsstraf populært, og Gud spillede en vigtig rolle i domsafsigelsen. I dag slipper kriminelle med livet i behold. Moderne fængsler bliver…

2. Verdenskrig

Niels Wium Olesen

2. Verdenskrig - I seng med fjenden

Den tyske besættelse 1940-45 er den mest dramatiske episode i de sidste hundrede års Danmarkshistorie. I forhold til de brutale tilstande i resten af de besatte lande i Europa var Danmarks vilkår dog ganske milde. Det demokratiske politiske system virkede gennem det meste af besættelsen, men…

Danmark som kolonimagt

Birgitte Holten

Danmark som kolonimagt - Silke, sukker, slaver og en særlig hilsen til Grønland og Færøerne

Danmark har haft kolonier i eksotiske egne fra Tranquebar i øst til Sct. Croix i vest. Nogle gange tjente vi gode penge på det, omend Danmark var en lille kolonimagt. Vi har stadig rigsfællesskab med to af de oprindelige kolonier mod nord: Færøerne - og ikke mindst verdens største ø,…

Planlagte og uplanlagte byer

Ulla Tofte

Planlagte og uplanlagte byer - En by har altid en plan

Byplanlægningen i Danmark har forandret sig fra stjerneformede gadenet med borge eller kirker som midtpunkt over franskinspirerede bydesign, der hylder kongemagten til dagens moderne kommunalplaner. Enkelte metoder går igen fra vikingetiden og næsten frem til i dag. For eksempel har man gennem…

Enevælde

Michael Bregnsbo

Enevælde - Byggesten for velfærdsstaten

Enevælden er både betegnelsen for en styreform og for perioden 1660-1848, hvor Danmark som stat og samfund blev grundlæggende forandret. I international sammenhæng var den danske enevælde unik. Dels fordi kongen var udstyret med al lovgivende, dømmende og udøvende magt, dels fordi den især…

Velfærdssamfundet

Klaus Petersen

Velfærdssamfundet - Lykkeland?

I efterkrigstiden blev Danmark et velfærdssamfund. Det er fristende at opfatte velfærdssamfundet som et klart formuleret projekt. Men det fanger ikke det tilfældige samspil mellem de politiske visioner og de realiserede forandringer. Der var ingen, som i 1945 havde forudset dagens Danmark.…

Europæiske fortællinger

Per Nyholm

Europæiske fortællinger - Europa - den smukke fortælling

Fra kanoner til kaffeborde. Danmark og Europa gennem 1000 år.

Stærk i troen

Tim Jensen

Stærk i troen - Danmark er en kristen nation

På Jellingstenen, kaldet Danmarks dåbsattest, ristede Kong Harald Blåtand i runer, at han gjorde danerne kristne. Mere end 1000 år efter, i 1997, da alverdens religioner var kommet til landet, fik runestenens kristus-billede plads i danske pas. Som vandmærke, identitetsmarkør og statement.…

Daglige dage - boligen gennem tiderne

Peter Dragsbo

Daglige dage - boligen gennem tiderne - Fra fælleshus til enkeltværelser

Der er sket voldsomme ændringer i hus og hjem gennem 1000 år. Vi er gået fra fællesskab til privat. Hjemmet er gået fra at være ét stort rum, hvor man spiste, sov og arbejdede til at have flere og flere rum til forskellig brug. Bolig og arbejde er blevet adskilt, og vi er gået fra ild og…

Flere 1 / 6