Temaer

Flere 2 / 6 Tilbage

Jernalder: Bønder og krigere

Lars Jørgensen

Jernalder: Bønder og krigere - Danske bønder og romersk import

I jernalderen oplevede man teknologiske og samfundsmæssige gennembrud i et tempo, der aldrig var set før. Jern åbnede for store fremskridt i forhold til våben, håndværk og landbrugsteknologi. Kontakten til den internationale magtfaktor Romerriget satte yderligere turbo på udviklingen inden…

Viden

Keld Grinder-Hansen

Viden - Hele Danmark på skolebænken

Adgangen til viden og uddannelse har gennem historien været centrum for magtkampe og forsøg på monopolisering fra adel, kirke og stat. I nyere tid er videndeling blevet brugt som hovedmiddel til at sikre en demokratisk udvikling af det danske samfund. I dag er den eksklusive adgang til viden i…

Daglige dage - boligen gennem tiderne

Peter Dragsbo

Daglige dage - boligen gennem tiderne - Fra fælleshus til enkeltværelser

Der er sket voldsomme ændringer i hus og hjem gennem 1000 år. Vi er gået fra fællesskab til privat. Hjemmet er gået fra at være ét stort rum, hvor man spiste, sov og arbejdede til at have flere og flere rum til forskellig brug. Bolig og arbejde er blevet adskilt, og vi er gået fra ild og…

Stærk i troen

Tim Jensen

Stærk i troen - Danmark er en kristen nation

På Jellingstenen, kaldet Danmarks dåbsattest, ristede Kong Harald Blåtand i runer, at han gjorde danerne kristne. Mere end 1000 år efter, i 1997, da alverdens religioner var kommet til landet, fik runestenens kristus-billede plads i danske pas. Som vandmærke, identitetsmarkør og statement.…

Danmarks Oldtid i landskabet

Thomas Roland

Danmarks Oldtid i landskabet - På udflugt til oldtiden

Nogle af de bedste oplevelser af historien får man dér, hvor begivenheden rent faktisk fandt sted. Blandt oldtidens gravkamre af sten og kilometerlange forsvarsvolde folder fortidens liv sig ud for øjnene af den besøgende. Via projektet ”Danmarks Oldtid i landskabet” er en række af landets…

Svensken

Anders Linde-Laursen

Svensken - Naboer i krig og fred

Danmark og Sverige har altid haft et specielt forhold til hinanden. I mange år lå vi i åben og blodig nabokrig om magt, grænser og kontrollen over Øresund. Da krigene sluttede, blev "arvefjenden" vores målestok for det, der står i modsætning til det danske. Vores fælles historie…

Det tyske spørgsmål

Uffe Østergaard

Det tyske spørgsmål - Tysken gjorde os danske

Modsætningsforholdet til et land, der i Danmark normalt kaldes ”Tyskland”, var det afgørende omdrejningspunkt i Danmarks historie i 1800- og 1900-tallet og helt afgørende for omdannelsen af den multinationale danske stat til en nationalstat. ”Tyskland” er en upræcis betegnelse, da der…

Danmark mellem England og Frankrig

Birgitte Holten

Danmark mellem England og Frankrig - Verdensmagternes gidsel

I den komplicerede internationale situation omkring 1800 var dansk udenrigspolitik fanget i stormagternes spil. Danmark havde tre hovedformål med sin udenrigspolitik i disse år: at opretholde neutraliteten; at sikre det fortsatte rigsfællesskab med Norge; og at overtage så meget som muligt af…

Vi skriver historie

Camilla Mordhorst

Vi skriver historie - Historien er alle steder

Historie er ikke kun store begivenheder og heroiske fortællinger. Historien sniger sig ind alle vegne, og den skabes hver dag og på de mest ydmyge steder. Den indlejres i bygninger og i landskaber, i ord og i vaner. Men opfattelsen af, hvad der er historie,og hvad der ikke er, har ændret gennem…

Kunstnere

Martin Zerlang

Kunstnere - Kunst på stedet

Der er en tæt sammenhæng mellem steder og den kunst, der bliver skabt på stedet. Danske digtere og malere har til alle tider været en del af de steder, de opholdt sig på - fra Kierkegaards København til Krøyers Skagen. Stederne er i høj grad også blevet præget af kunsten.

Flere 2 / 6 Tilbage