Temaer

Flere 2 / 6 Tilbage

Viden

Keld Grinder-Hansen

Viden - Hele Danmark på skolebænken

Adgangen til viden og uddannelse har gennem historien været centrum for magtkampe og forsøg på monopolisering fra adel, kirke og stat. I nyere tid er videndeling blevet brugt som hovedmiddel til at sikre en demokratisk udvikling af det danske samfund. I dag er den eksklusive adgang til viden i…

Jernalder: Bønder og krigere

Lars Jørgensen

Jernalder: Bønder og krigere - Danske bønder og romersk import

I jernalderen oplevede man teknologiske og samfundsmæssige gennembrud i et tempo, der aldrig var set før. Jern åbnede for store fremskridt i forhold til våben, håndværk og landbrugsteknologi. Kontakten til den internationale magtfaktor Romerriget satte yderligere turbo på udviklingen inden…

Daglige dage - boligen gennem tiderne

Peter Dragsbo

Daglige dage - boligen gennem tiderne - Fra fælleshus til enkeltværelser

Der er sket voldsomme ændringer i hus og hjem gennem 1000 år. Vi er gået fra fællesskab til privat. Hjemmet er gået fra at være ét stort rum, hvor man spiste, sov og arbejdede til at have flere og flere rum til forskellig brug. Bolig og arbejde er blevet adskilt, og vi er gået fra ild og…

Svensken

Anders Linde-Laursen

Svensken - Naboer i krig og fred

Danmark og Sverige har altid haft et specielt forhold til hinanden. I mange år lå vi i åben og blodig nabokrig om magt, grænser og kontrollen over Øresund. Da krigene sluttede, blev "arvefjenden" vores målestok for det, der står i modsætning til det danske. Vores fælles historie…

Danmarks Oldtid i landskabet

Thomas Roland

Danmarks Oldtid i landskabet - På udflugt til oldtiden

Nogle af de bedste oplevelser af historien får man dér, hvor begivenheden rent faktisk fandt sted. Blandt oldtidens gravkamre af sten og kilometerlange forsvarsvolde folder fortidens liv sig ud for øjnene af den besøgende. Via projektet ”Danmarks Oldtid i landskabet” er en række af landets…

Stærk i troen

Tim Jensen

Stærk i troen - Danmark er en kristen nation

På Jellingstenen, kaldet Danmarks dåbsattest, ristede Kong Harald Blåtand i runer, at han gjorde danerne kristne. Mere end 1000 år efter, i 1997, da alverdens religioner var kommet til landet, fik runestenens kristus-billede plads i danske pas. Som vandmærke, identitetsmarkør og statement.…

Magt og modmagt

Tim Knudsen

Magt og modmagt - Et fredeligt land

Et fredeligt land, hvor ingen konge er blevet myrdet i mere end 700 år. Hvor den sidste rigtige borgerkrig ligger et lille halvt årtusind tilbage. Et land, hvor nationalfølelsen er en ret ny opfindelse. Et land, hvor reformerne blevet drevet af gårdmænd og senere af arbejdere, og hvor mange er …

Krig & fred

Anne Nørgaard Jørgensen

Krig & fred - Miltærhistoriske anlæg

Danmarks militære historie er særligt præget af vores strategiske placering mellem Østersølandene og kontinentet. Borge, voldsteder, kasernere og andre militæranlæg fra næsten alle historiske perioder ligger tæt i Danmark. Med de attraktive farvande var basen også lagt for en stærk…

Vikingetid

Anne-Christine Larsen

Vikingetid - Bymennesker og imperialister

Vikingetiden fra omkring midten af 700-tallet til midten af 1000-tallet var en periode med store forandringer. Det var tiden for kolonisation, erobring og plyndring, men også for grundlæggelse af byer og generelle forandringer i hele samfundsstrukturen. Den kristne kirke fortrængte den hedenske…

Bronzealder

Marianne Rasmussen

Bronzealder - Bronzealderens kultmenneske

Bronzealderens mennesker var vidt berejste og havde kontakter i fjerne egne. De var også flittige højbyggere, og i løbet af nogle få hundrede år rejste befolkningen i Danmark tusindvis af gravhøje. Byggeriet samlede mennesker fra nær og fjern som dermed bekræftede deres fællesskab. Selv da …

Flere 2 / 6 Tilbage