Ting-og arresthuset i Roskilde
Fakta

Af

Bygningen er opført i nygotisk stil af arkitekten professor Vilhelm Petersen i 1878. Fra starten fungerede bygningen som ting- og arresthus, samt dommerkontor for Voldborg, Tune og Ramsø herreder samt Roskilde Stad. I 1954 flyttedes dommerkontoret ud af bygningen, …

Vis mere

Ting- og arresthuset

Tid / Periode 1878
0 kommentar 0 anbefalinger

Det nye Ting— og Arresthus blev taget i brug i løbet af sommeren 1878. Den officielle indvielse fandt sted den 28. maj 1878 og blev udførlig refereret i de lokale aviser. I det følgende bringes uddrag af det referat, der blev givet af Roskilde Avis, idet datidens skrivemåde er bibeholdt. “I Tirsdags, den 28de Mai 1878, indviedes det nye Thing— og Arresthuus for Roskilde By, samt Lejre og Ramsø—Thune Herreder, og erklæredes færdigt til at tages i Brug. Kirkerne og de gamle Herregaarde ere saagodtsom de eneste monumentale Vidnesbyrd som de tidligere Aarhundreders Bygningskunst have efterladt os; de vidne om, at den Gang var Adelens Magt stor, samt at en mægtig Deel af Udviklingen bares da af Kirken. Om Byernes Borgerstand og Landets Bønder, disse Nutidens Stænder, saagodtsom upaaagtede før det nittende Aarhundrede, fortæller Danmarks gamle Bygninger lidt eller intet, det er disse Stænders stigende Velstand og stigende Dannelse og Sandsen for Rigdommens og Dannelsens ydre Tegn, der aabenbarer sig i en saadan Bygning, som den der nu er indviet. Man havde ved Indvielseshøitideligheden mindre lagt an paa at samle Byens og Omlandets Notabiliteter af enhver Klasse (f. Ex. Præstestand, Læge stand osv.) end dem, der havde særlig Deel eller Interesse i den hele Bygningssags Fremme, altsaa væsenligt Amtets Funktionærer, Amtsraadet, Roskilde Byraad og Roskilde Byes Jurister."

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Ting- og Arresthuset i Roskilde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ting- og arresthuset

Det nye Ting— og Arresthus blev taget i brug i løbet af sommeren 1878. Den officielle indvielse…

Billeder (3)