Tinghøj Vandreservoir
Fakta

Højdebeholder for Københavs Kommunes vandforsyning

Af

I 1800-tallet var hele området indenfor voldene tæt bebygget og overbefolket. Byens voldgrave benyttedes som latrin og til andet affald. Åbne rendestene med affald fra huse og gader løb ud i havnen, søer og vandløb. Ophobninger af skrald var et stort problem alle …

Vis mere

Bidrag til Tinghøj Vandreservoir

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Tinghøjs historie

Fra gamle tider blev Tinghøj beboet af mennesker. Det vides fra den gravhøj, som blev fjernet i…