Tystrup Bavelse Sø 1
Fakta

Spor fra istidens smeltevand

Af

Tystrup-Bavelse Sø er to søer, der strækker sig over otte kilometer mellem Næstved og Sorø. Søerne er kun adskilt af en lav tange med et kort løb. Vandet fylder en tunneldals nordlige ende. Bunden har grunde og undersøiske skrænter ned til 18-20 meters dybde.…

Vis mere

Bidrag til Tystrup-Bavelse Sø

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Søens sidste fiskere

Tid / Periode 1930 2009
0 kommentar 0 anbefalinger

Ferskvandsfiskeri i vandløb og søer har fundet sted i årtusinder. Herom vidner jordfund af flettede ruser, fiskekroge og lystre af ben og flint fra oldtiden. Fiskeriet i ferskvand var i gammel tid vigtigere end fiskeriet i saltvand, men i dag er der kun omkring 5 steder i Danmark tilbage med egentlig ferskvandserhvervsfiskeri. Èn af disse steder er Tystrup-Bavelse Sø. Fiskeriet blev blandt andet drevet fra den lille landsby Kællerød på nordvestsiden af Tystrup Sø. Stedet her var tidligere beboet af fiskere, der forpagtede fiskeriet af Gyldenholm og Gunderslevholm godser. Den sidste fisker i Kællerød døde i 1986. I dag sker fiskeriet udelukkende fra Strids Mølle i syd, men det er blevet stadig sværere at overleve som erhvervsfisker.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Tystrup-Bavelse Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Søens sidste fiskere

Ferskvandsfiskeri i vandløb og søer har fundet sted i årtusinder. Herom vidner jordfund af…

Billeder (2)