Vallø-
Fakta

Kongelig velgørenhed

Af

Kernen i de bygninger af Vallø, vi ser i dag, stammer fra cirka 1580 med flere væsentlige udvidelser. I 1708 købte kong Frederik den Fjerde Vallø, som han forærede til Anne Sophie Reventlow, dronning til venstre hånd. Anna Sophie opførte ”af kristelig…

Vis mere

Bidrag til Vallø

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Kun adgang for blåblodede jomfruer

Tid / Periode 1737
1 kommentar 1 anbefalinger

Vallø blev en frøkenstiftelse, eller jomfrukloster, med det formål at hjælpe tolv ugifte adelsfrøkener. De unge enlige kvinder var med indskrivelsen sikret en anstændig fremtid og fik som tegn på optagelse en orden med bånd og bryststjerne. Såfremt en Stiftsdame indgik ægteskab, måtte ordenen bæres ved vielsen men skulle siden gives tilbage. Stiftet skulle også udøve omfattende socialt arbejde i lokalsamfundet, hvorfor en stiftslæge blev ansat til at hjælpe ”de trængende”. Valløs forandring til frøkenstiftelse kom ikke til at betyde noget for Vallø Hospital eller det ældre Skeels Hospital, oprettet af Christen Skeel til Vallø i 1641, som fortsatte som hidtil. Ved fundatsændring i 1976 ophørte muligheden for indskrivning i Stiftet. Den nye fundats fik det supplerende formål at virke til fremme af velgørende formål.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Inger Marie Andersen
, for mere end 6 år siden

Jeg voksede op med udsigt til Vallø Slot, jeg boede på den modsatte side af Tryggevælde å, og derfor med direkte udsigt til slottet gennem stuevinduerne, og når jeg var i haven. Det var rart at have den udsigt i barndommen, og vi var en gang imellem om søndagen ovre og gå en tur i slotsparken, også efter tulipanparken dér var nedlagt. Og jeg fik et vældigt godt indtryk af damerne på Vallø. Man aldrig så dem eller mærkede noget til dem, og man vidste intet om, hvordan de boede og hvad de foretog sig. Så damerne på Vallø levede et tilbagetrukket og anstændigt liv efter datiden.

Bidrag til Vallø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kun adgang for blåblodede jomfruer

Vallø blev en frøkenstiftelse, eller jomfrukloster, med det formål at hjælpe tolv ugifte…

Billeder (3)