De Meza kortskitse fra 1848 af befæstningsanlæg på begge sider af Lillebælt.
Fakta

Også ved Middelfart anlagdes under Englandskrigen som overalt i landet et kystbatteri for at holde den engelske flåde ude af de indre farvande.

Af

Ved Lillebælts smalleste sted på Hindsgavl-halvøen ligger et skanseanlæg fra Englandskrigens tid. Stedet er Vasnæs lidt vest for Søbadet, som man kommer til ad Søbadvej. Anlægget består i dag kun af jordvolde.

Vis mere

Bidrag til Vasnæs batteri

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Vasnæs Batteri

Batteriet blev anlagt i 1807, hvor vi var i krig med England, der efter bombardementet af København…

Billeder (3)