De Meza kortskitse fra 1848 af befæstningsanlæg på begge sider af Lillebælt.
Fakta

Også ved Middelfart anlagdes under Englandskrigen som overalt i landet et kystbatteri for at holde den engelske flåde ude af de indre farvande.

Af

Ved Lillebælts smalleste sted på Hindsgavl-halvøen ligger et skanseanlæg fra Englandskrigens tid. Stedet er Vasnæs lidt vest for Søbadet, som man kommer til ad Søbadvej. Anlægget består i dag kun af jordvolde.

Vis mere

Vasnæs Batteri

Tid / Periode 1807 1864
0 kommentar 0 anbefalinger

Batteriet blev anlagt i 1807, hvor vi var i krig med England, der efter bombardementet af København havde taget vor stolthed, orlogsflåden fra os. Vi måtte derfor ty til andre forsvarsmidler såsom rokanonbåde og kystbatterier, således at vi holde den engelske flåde fra livet. Enkekammerherreinde Karen Basse Fønss på Hindsgavl forærede hæren de nødvendige 5 1/2 tønder land. Dog skulle hæren tilbagelevere jorden, når den ikke længere ville bruge den. Det skete i 1816 på den betingelse, at selve skanserne skulle forblive intakte. Det skulle desværre vise sig, at være en klog disposition, da der igen blev brug for batteriet i krigen mod tyskerne 1848-51. I den forbindelse havde artillerimajor Christian Julius de Meza udarbejdet en plan for befæstningen på begge sider af det smalle bælt. Den er dateret 6. juli 1848. Allerede året efter var de Meza avanceret til brigadekommandør i fodfolket og 6. juli 1849 var det ham, der førte avantgarden ud af Fredericia fæstning til sejren over de belejrende tyskere. På de Mezas kortskitse ser man tydeligt en række skanser mellem Middelfart og Vasnæs (B). Den østligste skanse omtrent for enden af nuværende Gl. Vestergade, blev af hensyn til byboernes sikkerhed flyttet ud på det sted, hvor Grimmerhus nu ligger. Man ser i øvrigt også den kraftige forsvarsudbygning af brohovedet i Snoghøj Vasnæs batteri blev for tredje gang taget i brug i 1864, hvor tyskerne nu havde overtaget. Som så ofte før i krigstider dannede Lillebælt en forsvarsgrænse mod fjenden, der stod på den jyske side.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vasnæs batteri

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Vasnæs Batteri

Batteriet blev anlagt i 1807, hvor vi var i krig med England, der efter bombardementet af København…

Billeder (3)