Vemmetofte Præstegård
Fakta

Tidligere præstebolig til Vemmetofte Kloster

Af

Vemmetofte Præstegård er i dag refugium m.m. I mange år privatbolig udlejet af Vemmetofte Kloster. Boligen udgøres af den nordlige del af den vestlige af de to staldlænger - hestestalden - prins Karl lod opføre 1715-1719 til Vemmetofte Kloster. Vemmetofte Kloster …

Vis mere

Hvordan præsteboligen blev til Kilde: Mikael Venge: Vemmetofte Borg Slot Kloster

Tid / Periode 1715 1719
0 kommentar 0 anbefalinger

Den store nordiske krig var netop blusset op, og egnen vrimlede med tropper efter at Frederik IV og zar Peter havde besluttet at invadere Skåne. Det stoppede ikke byggeplanerne for Vemmetofte, hvor byggeriet forestodes af den kongelige bygmester Johan Conrad Ernst. Vemmetofte skulle tjene som lystslot for prins Karl og prinsesse Sofie Hedvig, og for at sikre økonomien, startede man med at bringe godsets ladegård i ordentlig stand. Syd for det kommende slot lå allerede den store, herskabelige avlsgård, de to lange længer afsluttet af kornladen mod syd. Mod øst opførtes en kolossal ny kostald af røde mursten isprængt de stevnske kridtsten i fem hvide bånd. Den vældige, 100 m lange bygning opmuredes i juli 1715, mens køerne gik på græs. 16. august var taget lagt, og 30. august var man færdig med at indrette lejligheder i staldens nordre ende, der vendte mod slottet. Her fik slotsforvalteren bolig i stuen, mens der på 1. sal blev bygget gæsteværelser, kaldet logementerne. Samtidig opbyggedes laden mod syd i samme ”italienske” stil, og bag ladegården byggedes til forpagterne af landbruget og hollænderiet samt overførsteren tre tjenesteboliger i bindingsværk. Det følgende år blev hele ladegården brolagt – og i 1717-1719 fuldendtes komplekset ved opførelsen af kostaldens pendant, den store pompøse hestestald mod vest, efter at truslen om at indrette Vemmetofte som ryttergods lykkeligt var afvendt. I hestestaldens nordlige del indrettedes værelser til livlægen, kavalerer og andre hoffolk.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vemmetofte Præstegård

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Hvordan præsteboligen blev til Kilde: Mikael Venge: Vemmetofte Borg Slot Kloster

Den store nordiske krig var netop blusset op, og egnen vrimlede med tropper efter at Frederik IV og …

Billeder (1)