Vitsø Mølle, 1
Fakta

Vinden flyttede vandet

Af

Vitsø Nor på Ærø er en cirka 150 hektar stor fjordarm, som skibe kunne sejle igennem indtil omkring 1600. I 1700-tallet opstod naturligt en krumodde, der var ved at lukke noret med bunker af sten. Ove Fabricius på Søbygård begyndte i 1788 at bygge dige og…

Vis mere

Bidrag til Vitsø Nor Pumpemølle

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

En procent mere Danmark

Tid / Periode 1838
0 kommentar 0 anbefalinger

”Hvad udad tabes, må indad vindes,” skrev Hans Peter Holst i 1872. Ordene blev motto for opdyrkeren af danske heder, Enrico Dalgas. Men allerede dengang havde landvinding været kendt i århundreder. I perioden fra 1530 til 1964 blev 146 arealer inddæmmet. Det afvandede land udgør 45.382 hektar. Landvindingen svarer til en procent af Danmarks areal. Danskerne investerede især i inddæmninger i tætbefolkede områder med landbrug. I begyndelsen blev vand til tørlagt land ved hjælp af dæmninger og sluser. Senere brugte man også en form for vandmøllehjul til at flytte og løfte vand. Desuden tørlagde man gennem den oldgræske, spiralformede løfteteknik i Arkimedes’ skrue – som ved pumpemøllen ved Vistø Nor.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vitsø Nor Pumpemølle

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

En procent mere Danmark

”Hvad udad tabes, må indad vindes,” skrev Hans Peter Holst i 1872. Ordene blev motto for…

Billeder (14)