Voer kirke set fra Voergårdvej
Fakta

Kirken med tilknytning til Voergård

Af

Voer kirke er en smuk og speciel kirke med stor tilknytning til herregården Voergård, de fleste familier, som har ejet gården ligger begravet på Voer kirkegård. I ca. år 1150 blev det nuværende kirkeskib opført i granitkvadre i romansk stil. Efter år ca. 1400…

Vis mere

Skævt våbenhus og flotte gavle

Tid / Periode 1150 1400
0 kommentar 0 anbefalinger

Udenfor kirken bemærker man straks, at våbenhusets sydmur tydeligt hælder udad, dette skyldes, at adelsfolk, herremænd og andre 'fine' folk gerne skulle begraves så tæt på kirken som muligt, hvilket efterhånden gjorde jorden løs, så murene langsomt sank. Da kirkens tårn og våbenhus i 1788 blev istandsat, blev indgangen ved samme lejlighed flyttet til sydsiden fra vest gavlen. Det var sandsynligvis på samme tid, man vedtog, at våbenhusets mure skulle stives af men forblive ’skæve’, som de var, da kirken allerede dengang var blevet kendt. Tårnet, skibet og våbenhuset har meget smukke, takkede gavle, som giver kirken karakter, også Ingeborg Skeels kapel er medvirkende til, at man på lang afstand lægger mærke til kirken, faktisk kan det se ud som om, der er to tårne, da kapellet er højere end skibet. Det bør også nævnes, at imellem våbenhuset og Fru Ingeborgs kapel er der et 'historisk hjørne' med forskellige mindetavler og gravsten, hvor tidligere ejere af Voergård hviler. Som en af de sidste kan nævnes stats og udenrigsminister Erik Scavenius, hvis urne blev sat ned i 1963.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Voer kirke, Vendsyssel

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Skævt våbenhus og flotte gavle

Udenfor kirken bemærker man straks, at våbenhusets sydmur tydeligt hælder udad, dette skyldes, at…

Billeder (6)