Kort 1894
Fakta

Små brugs rolle under et stort gods

Af

På Vestsjælland mellem Kundby og Vognserup ligger to forskellige eksempler på husmandskolonier. Tættest på landsbyen Kundby ligger Kolonihuse, der bestod af 18 små husmandsbrug. De blev oprettet i 1783. Hver husmand fik et lille rektangulært stykke jord på tre…

Vis mere

Bidrag til Vognserup husmandskoloni

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Godsejere præger landskabet

Tid / Periode 1783 1922
0 kommentar 0 anbefalinger

Fra 1768 var Vognserup en del af et gods, som fra 1773 blev til baroniet Løvenborg. Løvenborg ejede størstedelen af egnens bøndergods og skulle stå for udskiftningen af landsbyen – altså omfordelingen af jorder. Samtidig voksede befolkningen. Den forudseende godsejer kunne se, at der ikke var fremtid i at basere hovedgårdens drift på tvungent hovarbejde fra gårdmændene. Derfor byggede man Kolonihusene tæt på Vognserups jorder. På den måde kunne husfæsterne belejligt stå til rådighed. Løvenborg satte også et sidste markant præg på landskabet, da godset i forbindelse med baroniets overgang til fri ejendom måtte overlade 115 hektar til Statens Jordlovsudvalg til husmandsudstykningen. På meget kort afstand kan man således aflæse rammevilkårene for de laveste sociale lag i samfundet med 150 års mellemrum.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vognserup husmandskoloni

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Godsejere præger landskabet

Fra 1768 var Vognserup en del af et gods, som fra 1773 blev til baroniet Løvenborg. Løvenborg…

Billeder (2)