Tysk flygtningelejr i Vojens
Fakta

Tysk flygtningelejr

Af

Lager II blved Ribevej i Vojens fungerede fra 1945 til 1947 som flygtningelejr for tyske flygtninge.

Vis mere

Tysk flygtningelejr i Vojens

Tid / Periode 1945 1947
0 kommentar 0 anbefalinger

I foråret 1945 kom et stort antal tyske flygtninge til Nordslesvig (Sønderjylland), og i maj var der ikke færre end 23.000. I begyndelsen fik de mange flygtninge ophold hos hjemmetyske familier, men snart måtte der også indrettes flygtningelejre i skoler, forsamlingshuse, kroer med mere. Dertil kom særlige børnelejre, alderdomshjem, fødeklinikker, lazaretter og sygehuse for flygtningene. Flygtnigene kom primært fra de tyske provinser øst for Oder-Neiße-linjen, der senere kom til at danne den ny grænse mellem først DDR og Polen, nu mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Polen. Det vil sige Pommern, Schlesien og Østpreussen. I forhold til resten af Danmark skilte Nordslesvig sig længe ud ved privat indkvartering og mange små lejre, men med tiden blev flygtningene samlet i færre og større lejre, hvorfra de siden sendtes videre til Oksbøl - og retur til Tyskland. Frem til befrielsen stod det tyske mindretals Flüchlings-Hilfswerk Nordschleswig for forplejning og indkvartering af flygtninge. Ved befrielsen overtog modstandsbevægelsen forsorgen for flygtninge, men allerede den 9. maj 1945 overgik ansvaret til de lokale afdelinger af Statens civile Luftværn - fra september 1945 med Flygtningeadministrationen som overordnet ledelse. En af de største flygtningelejre var Lager II ved Ribevej i Vojens. Lejren husede cirka 3000 tyske flygtninge. Det var svage og afkræftede flygtninge, som kom til Danmark for at blive hjulpet. Især var der mange svage børn blandt staklerne, og dødeligheden var stor. Mange bukkede under og endte på kirkegårde rundt om i landsdelen - flere i Skrydstrup. Gravene blev imidlertid senere flyttet til Oksbøl.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vojens

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Tysk flygtningelejr i Vojens

I foråret 1945 kom et stort antal tyske flygtninge til Nordslesvig (Sønderjylland), og i maj var…

Billeder (1)