Luftfoto af Søndersø
Fakta

Middelalderborg

Af

Middelalderligt voldsted fra højmiddelalderen syd for Søndersø mellem Værløse og Jonstrup.

Vis mere

Slottet

0 kommentar 0 anbefalinger

Voldstedet Slottet eller Bedstemoderholm, mellem landsbyerne Værløse og Jonstrup, blev sandsynligvis opført af Jon Jonsen Little eller Bo Falke af Valløe i den sidste del af 1200-tallet, eller den første halvdel af 1300-tallet. Både Jon Jonsen Little og Bo Falke ejede megen jord på egnen omkring Værløse og var blandt landets mest fremtrædende riddere med nære forbindelser til kongemagten. Jon Jonsen Little var i år 1262 kongens øverste embedsmand i Skåne (gældker) og senere fra år 1299 kongens vigtigste rådgiver (drost). Bo Falke af Valløe nævnes år 1325 som forlover for kongen og var år 1329 blandt de riddere der på kongens ordre arrestrede biskop Tyge af Børglum. Senere spillede Bo Falke en fremtrædende rolle i Kong Valdemar Atterdags regering. Den lille borg blev opført på en holm i Søndersø som personlig beskyttelse mod borgerkrig og røveriske overfald, i en tid med en svag centralmagt og megen politisk uro. Da vandstanden i Søndersø er faldet mere end 1 meter siden middelalderen, ligger voldstedet nu ca. 100 meter syd for søen. Voldstedet er delvist ødelagt af militærets udviddelse af Flyvestation Værløse omkring 1955, men i Nationalmuseets beskrivelse fra 1877, fortælles det at det bestod af en stor firkantet vold i hvis midte fandtes middelalderlige munkesten og tagsten fra et grundmuret stenhus. Der er ingen adgang til voldstedet da det er beliggende indenfor hegnet af Flyvestation Værløse, men det forventes at der i takt med overdragelsen af området til Furesø Kommune i de kommende år skabes adgang til stedet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Voldsted ved Søndersø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Slottet

Voldstedet Slottet eller Bedstemoderholm, mellem landsbyerne Værløse og Jonstrup, blev…

Billeder (1)