Krypten i Vor Frue Kikre
Fakta

Århus Dominikanerkloster

Af

Vor Frue Kirke i Århus blev opført som klosterkirke til Århus dominikanerkloster i 1200-tallet, men før dette stod der en ældre kirke på stedet opført af kildekalk fra tiden omkring 1090-1100.

Vis mere

Dominikanermunkene

0 kommentar 0 anbefalinger

I Tallinn i Estland er der rester af et Dominikanerkloster oprettet af munke fra Ribe og Vor Frue Kloster i Århus (to munke). Jeg har sammen med tidligere menighedsrådsformand, Willy Monsrud, besøgt resterne af klostret i Tallinn. Vor Frue har været bispesæde før Domkirken i Århus blev bispesæde. Herefter Dominikanerkloster og efter reformationen en almindelig sognekirke. Klostret er meget velbevaret med en flot lukket klosterhave, hvor der selvfølgelig engang har været en brønd. En del af rundgangen velbevaret. I forbindelse med klostret har der været en sygeafdeling. Krybtkirken under Vor Frue Kirke er måske den ældste stenkirke i Norden! Der har, som nævnt i en anden artikel, været en ældre kirke før klosterkirken. Ja, besøg Vor Frue Kirke, der jo har tre kirker: Vor Frue Kirke, Krybtkirken og Klosterkirken, der er flot istandsat! Jeg har iøvrigt været menighedsrådsmedlem i 10 år: 1992-2002. Bendt Lund Nielsen pt. Hammel. Kontakt evt. menighedsrådsmedlem, Jørn Svendsen, der nærmest er ekspert i kirkens historie. Eller en af kirkens præster.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Vor Frue Kirke i Århus

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Krypten under kirkegulvet

Under en restaurering af Vor Frue Kirke i 1950´erne, opdagede man, at den krypt som hørte til…

Dominikanermunkene

I Tallinn i Estland er der rester af et Dominikanerkloster oprettet af munke fra Ribe og Vor Frue…

Billeder (1)