Hus ved digevejen mellem Rudbøl og Højer
Facts

Early dike building in South Jutland

By

The oldest dike for protecting marshland along the Wadden Sea was built in 1556 by Duke Hans the Elder (1521-1580). The dike covered the northern part of what was then Vidåbugt and protected Højer, Møgeltønder, Ubjerg and Tønder Koge. To the south, a dike was…

Show more

Contribute to Dike road - Højer - Rudbøl

Have you visited / Want to visit? Contribute to this place Add to route

Images from Dike road - Højer - Rudbøl

Hus ved digevejen mellem Rudbøl og Højer

De gamle huse, der ligger på det ældste havdige i Tøndermarsken, kliner sig op ad digekanten

År: 2004 PHOTO:Museum S

Digevejen mellem Rudbøl og Højer
Hus ved digevejen mellem Rudbøl og Højer

Contribute to Dike road - Højer - Rudbøl

Contribute with a story about this place?

Contribute with one or more pictures

Contribute with videos

Contribute with links

Stories (1)

Storm warnings

Drive along the dike between Højer and Rudbøl, and you'll see a manmade, regulated landscape…

Images (2)