Anders Fischer

3 profiles follow Anders Fischer

Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy Simon Bang Nina Svane-Mikkelsen

Anders Fischer

Arkæolog, Ph. D.

Født 1951. Mag.art. i forhistorisk arkæologi, København, 1980Ph.d. i forhistorisk arkæolog, Århus, 1989. Erhvervsdykker ved Søværnet, 1989. Honorary visiting professor i naturvidenskabelig arkæolog i Bradford, England, 2009. Fra 1980 til 1987 ansat på halvtid i administrativ stilling i Fredningsstyrelsen med ansvar for blandt andet nyberejsning af fredede fortidsminder. Sideløbende hermed kortere ansættelser ved blandt andre Historisk-Arkæologisk Forsøgscenterog Nationalmuseet. Fra 1987 ansat på fuld tid i Skov- og Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet fortidsminder på havbunden og in situ bevaring i vådbånd. Fra 2002 ansat på fuld tid i administrativ stilling i Kulturarvsstyrelsen. I perioder frikøbt til forsknings- og udviklingsprojekter med midler fra Statens Humanistiske Forskningsråd og Friluftsrådet.

Anders Fischer has added these 11 sights

Sølbjerg

Sølbjerg

At 12 metres above the present sea level, Sølbjerg hill is…

Store Åmose

Store Åmose

Store Åmose is on West Zealand. The 36-square-kilometre…

Holmegaard Bog

Holmegaard Bog

The Holmegaard Bog contains Denmark's largest…

Anders Fischer has added these 11 stories


Where reindeer hunters lay in wait

Where reindeer hunters lay in wait

Why are there unusually many Ice Age relics in the area…


Head in the clouds

Head in the clouds

Why did Stone Age man choose to live among clouds of…


Today we were digging in heaps of nutshells" 
"

Today we were digging in heaps of…

Thick layers of hazelnut…

See Anders Fischer's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Anders Fischer's news feed

No activity