Anne-Christine Larsen

2 profiles follow Anne-Christine Larsen

verner andersen Steve Dalcin

Anne-Christine Larsen

Leder af Vikingeborgen Trelleborg og Museumsinspektør ved Sydvestsjællands Museum

Magisterkonferens i forhistorisk nordisk og europæisk arkæolog fra Københavns Universitet i 1992 med speciale i yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Udgravninger og forskningsprojekter ved forskellige museer i ind- og udland. Fra 1997 museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Fra 2006 chef for udstillinger og samlinger samme sted. Har undervist, skrevet diverse artikler og afholdt foredrag på museer og universiteter i en lang række lande. Fra 1998 medlem af styregruppen for forskningsprojektet The Viking Unst Project. Siden 2002 censor ved Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet. Nuværende stilling siden 2009.

Anne-Christine Larsen has added this story

Multi-ethnic Vikings

Multi-ethnic Vikings

Harald Bluetooth was a king who sought to strengthen the…

See Anne-Christine Larsen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Anne-Christine Larsen's news feed

No activity