Brian Patrick McGuire

1 profile follows Brian Patrick McGuire

Ole Palnatoke Andersen

Brian Patrick McGuire

Professor, dr. phil. Roskilde Universitet

Født på Hawaii i 1946 og vokset op i Californien. Bachelor fra University of California, Berkeley, 1968Dr.phil. fra Balliol College, Oxford, 1971 Indvandret til Danmark og gymnasielærer i 1972. Dansk statsborger i 1976. Adjunkt, senere lektor på Københavns Universitet ved Institut for græsk og latin i 1975-1996 Professor på Institut for historie og social teori ved Roskilde Universitetscenter, nu Institut for kultur og identitet ved Roskilde Universitet siden 1996

See Brian Patrick McGuire's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Brian Patrick McGuire's news feed

No activity