Erik Boye Kromann

1 profile follows Erik Boye Kromann

Steve Dalcin

Erik Boye Kromann

Studentereksamen, lærereksamen, navigationsuddannelse

Født 1946 og opvokset i Marstal. Boet tre år på Grønland som lærer. Har nogle år sejlet til søs i marstalcoastere som blandt andet bedstemand/styrmand. Leder af Marstal Søfartsmuseum siden 1980. Forfatter og medforfatter af flere bøger om søfart blandt andet på baggrund af tur på langfart med marstalcoaster til Falklandsøerne.

Erik Boye Kromann has added this sight

Marstal

Marstal

Marstal started out as a natural harbour on the east coast …

Erik Boye Kromann has added these 2 stories


World famous

World famous

Marstal's inhabitants expanded the natural harbour,…

When salt cod globalised Marstal

When salt cod globalised Marstal

Denmark is a seafaring nation, and Marstal on the island of …

See Erik Boye Kromann's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Erik Boye Kromann's news feed

No activity