Flemming Just

Flemming Just

Cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet i 1982. Dr.phil. fra Aarhus Universitet 1992.

Født 1957. Professor i samtidshistorie ved Syddansk Universitet siden 1999. Siden 2006 leder af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Flemming Justs forskning har især fokuseret på landbrugspolitik, andelsbevægelsen, landdistrikts- og regional udvikling.

See Flemming Just's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Flemming Just's news feed

No activity