Flemming Kaul

5 profiles follow Flemming Kaul

Ole Palnatoke Andersen Peter Storm Christian Hede Nina Svane-Mikkelsen Kim Kofod

Flemming Kaul

Museumsinspektør, mag. art.

Født 1955. Mag.art. i forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet 1983. Ansat som museumsinspektør ved Nationalmuseet siden 1986. Kaul har blandt andet forsket i stenalderens megalitgrave og i jernalderfund som Gundestrupkedlen og Hjortspringfundet. I de senere år har Kaul især forsket i bronzealderen med hovedvægt på religiøse forhold. Han blev i 2006 dr.phil. på afhandlingen Bronzealderens religion - studier af den nordiske bronzealders ikonografi. Ud fra billedverdenen på helleristninger og genstande fra perioden har Kaul forsøgt at genskabe myterne i bronzealderens religion. Kaul er en engageret formidler og har skrevet adskillige bøger om arkæologiske emner. I 2007 modtog Kaul Erik Westerby-prisen for sin store forskningsindsats, som har opnået international anerkendelse.

Flemming Kaul has added these 30 sights

Calmette's barrow, Marienborg

Calmette's barrow, Marienborg

Marienborg Castle no longer stands but its park on the…

Gundestrup

Gundestrup

The Gundestrup Kettle was found in May 1891. Peat diggers…

Bredkær Stream, Kjærgårdsmølle watermill

Bredkær Stream, Kjærgårdsmølle…

At the Kjærgårdsmølle watermill near Struer, the ford…

Flemming Kaul has added these 31 stories


Romantic folly

Romantic folly

Landowner de la Calmette of Marienborg had a passion for…


Southern spoils of war?

Southern spoils of war?

Where does the Gundestrup Kettle come from? Elephants,…


Playing cards with the Devil

Playing cards with the Devil

The ford was especially dangerous. Legend has it that dark …

See Flemming Kaul's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Flemming Kaul's news feed

No activity