Frank Allan Rasmussen

1 profile follows Frank Allan Rasmussen

Kathrine G. Bjerregaard

Frank Allan Rasmussen

Cand.phil. i historie fra København Universitet.

Født 1951. Udlært smed og cand.phil. i historie fra Københavns Universitet. Fra 1989 ansat ved Orlogsmuseet. Fra 1991 forskningsrådsstipendiat ved Roskilde Universitetscenter, derefter arkivar ved Rigsarkivet 1995-97. Fra 1998 museumsinspektør ved Orlogsmuseet, derefter museumschef ved Københavns Universitets Medicinsk-historisk Museum. Fra 2006 museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Frank Allan Rasmussen har primært arbejdet med teknologihistoriske problemstillinger med hovedvægten på videnskabshistorie og maritim teknologi. Han har i en række antologier skrevet om teknologioverførsel og det militærindustrielle kompleks. Han udgav i 1998 bogen Teknologi og senere børnebogen Krudt, kugler og kanoner. Frank Allan Rasmussen udgav i 2009 bogen Holmen - fra flåde til folk. Han har desuden været medforfatter til samleværkerne Dansk Søfarts Historie og Dansk Videnskabs Historie. Frank Allan Rasmussen er redaktør af tidsskriftet Fabrik & Bolig samt formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab og Selskabet til bevaring af industrimiljøer i Danmark.

Frank Allan Rasmussen has added these 10 sights

Knud Rasmussen's House

Knud Rasmussen's House

North-east of Hundested Harbour is Knud Rasmussen's…

Holmen

Holmen

Holmen, an islet in Copenhagen, was a powerhouse of…

The Royal Woollen Mill

The Royal Woollen Mill

The Gold House, originally built in 1677 as a hospital,…

Frank Allan Rasmussen has added these 10 stories


From Greenland to The Hague

From Greenland to The Hague

Knud Rasmussen had a huge impact on research on Greenland. …


Isn't it lovely

Isn't it lovely

In 1924, Commander T.A. Topsøe-Jensen wrote: …isn't…


Porridge Castle

Porridge Castle

The woollen mill was used as a hospital for the garrison in…

See Frank Allan Rasmussen 's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Frank Allan Rasmussen 's news feed

No activity