Henrik Harnow

1 profile follows Henrik Harnow

Bendt Lund Nielsen

Henrik Harnow

Museumsinspektør, Ph.D., Odense Bys Museer

Født 1961 i Odense. Cand.phil. i historie fra Syddansk Universitet 1988. Ph.d. i historie fra Københavns Universitet 1996. Har arbejdet med fokus på industrikultur og industriel arkæologi siden 1980'erne. Ansættelser i Skov- og Naturstyrelsen 1995-96, Danmarks Mediemuseum 1996-99, Industrimuseet Frederiks Værk som museumsleder 2004-05 samt Odense Bys Museer som museumsinspektør siden 1999 samt i flere forskningsprojekter. Eksternlektor ved Syddansk Universitet i industriel arkæologi 2008. Har udgivet en lang række artikler og bøger på området, blant andet Den danske ingeniørs historie 1859-1920 (1998), Industribyen Odense (2001), Odense Havn og Kanal gennem 200 år (2005), Thinking People (2008 sammen med Peter Fransen), Industrisamfundets havne 1840-1970 (2008 sammen med René S. Christensen og Gitte Haastrup). Arbejder for øjeblikket på bogværket Danmarks industrielle miljøer (udkommer ultimo 2010). Redaktør af tidsskriftet Fabrik & Bolig, medlem af Det faglige råd for nyere tid i Kulturarvsstyrelsen og Det særlige Bygningssyn.

Henrik Harnow has added these 18 sights

The Free Port and Nordhavn

The Free Port and Nordhavn

International trade in the late 19th century called for…

Frichsparken, Århus

Frichsparken, Århus

The Frichs factories grew out of the iron foundry and…

Kilns, Rugårdsvej 15, Birksigvej

Kilns, Rugårdsvej 15, Birksigvej

The three field kilns at Birkesig blend modestly into the…

Henrik Harnow has added these 18 stories


International visit to the Free Port

International visit to the Free Port

" In June 1895, the Free Port had only just opened when…


A Danish manufacturer of locomotives

A Danish manufacturer of locomotives

Manufacturing locomotives was no mean feat for a Danish…


How was lime burnt in the kilns?

How was lime burnt in the kilns?

The kilns may be charming landscape features, but how do…

See Henrik Harnow's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Henrik Harnow's news feed

No activity