Inger Lauridsen

Inger Lauridsen

Cand.mag. i historie og kunsthistorie fra Københavns Universitet 1984 Tidligere faglærer i historie og formning

Født i 1944 i Sønderjylland, student fra Ribe Katedralsskole i 1964. Studier i arkæologi og nordisk folkemindevidenskab, senere faglærer og folkeskolelærer i tre år. Rematrikuleret i 1974 med historie og kunsthistorie som fag. Cand phil. i 1981, gymnasielærer på Øregård Gymnasium, embedseksamen i 1984, Seminarielærer på Bagsværd socalpædagogiske seminarium 1983-89. Museumsleder på Tønder Museum (nu Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder)frem til 2008 og derefter andeninspektør samme sted efter eget ønske. Har især beskæftiget sig med tekstilhistorie, bygningshistorie og kulturmiljøer.

Inger Lauridsen has added these 6 sights

Røj

Røj

Røj had been affiliated with the Count's estate of…

Lifeboat station on Rømø

Lifeboat station on Rømø

Kirkeby has Rømø's only original lifeboat station.…

Ballum

Ballum

Ballum is a parish on the border of dry sandy heath and…

Inger Lauridsen has added these 6 stories


Farming as German brain-washing

Farming as German brain-washing

The word domæne" comes from the French "domaine …


From sea to fire

From sea to fire

The lifeboat station was built south of Rømø Church as…


Shipping magnate bails out marshland houses

Shipping magnate bails out marshland…

Living as they do beside the …

See Inger Lauridsen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Inger Lauridsen's news feed

No activity