Jakob Tue Christensen

Jakob Tue Christensen

Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie

1999: Museumsinspektør ved Odense Bys Museer 1997: Hovedfag i middelalderarkæologi fra Afdeling for Middelalderarkæologi ved Århus Universitet. Specialeafhandling: Vandtekniske anlæg ved middelalderlige danske vandmøller. 1983: Bifag i historie fra Historisk Institut, Odense Universitet 1979: Nysproglig student fra Kolding Gymnasium Født 1960

Jakob Tue Christensen has added this sight

Brahetrolleborg Church

Brahetrolleborg Church

Brahetrolleborg Church on South Funen doesn't look…

Jakob Tue Christensen has added this story


Trendy churches

Trendy churches

Building abbeys was a lengthy business. It took over 200…

See Jakob Tue Christensen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Jakob Tue Christensen's news feed

No activity