jens aage poulsen

jens aage poulsen

lektor ved læreruddannelsen

Jeg er gift og har fire nu voksne børn og fire børnebørn. Jeg er ansat på HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling, der blev etableret i 2014. Jeg interesser mig meget for historie, historieformidling og didaktik og har siden 1980'erne udarbejdet en række læremidler og historiedidaktiske artikler og bøger. I de senere år har jeg især været optaget af, hvordan it og digitale læremidler kan styrke interessen for og brugen af historie - og bl.a. gøre eleverne til medproducenter af historisk viden.

See jens aage poulsen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

jens aage poulsen's news feed

No activity