Jens Ulriksen

Jens Ulriksen

Museumsinspektør, Ph.D.

Påbegyndte studiet i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet i 1981. Aftjente værnepligt i Søværnet 1981-82. Konferensspeciale om lokalisering af anløbspladser i yngre jernalder 1989. Efter kandidateksamen i 1990 ansat som arkæologisk medarbejder på flere museer. Fra 1994 til 1996 kandidatstipendiat ved Nationalmuseets marinarkæologiske forskningscenter. Fra 1996 ansat som arkæologisk medarbejder ved Roskilde Museum og fra 2001 som museumsinspektør samme sted.

Jens Ulriksen has added this sight

Gammel Lejre

Gammel Lejre

Gammel Lejre is on the west side of Lejre river valley.…

Jens Ulriksen has added this story


From King's residence to copyholder farms

From King's residence to…

In the late Iron Age and the Viking Age – from the 5th…

See Jens Ulriksen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Jens Ulriksen's news feed

No activity