John V. Jensen

John V. Jensen

Cand.mag. i historie, dansk og filosofi, Århus Universitet.

Født 1972. Ansat som museumsinspektør på Museet for Varde By og Omegn siden 2005. Forsker i de danske myndigheders håndtering af tyske flygtninge i Danmark 1945.

John V. Jensen has added these 5 sights

Varde Vicarage

Varde Vicarage

Varde's old vicarage was built shortly after Varde…

Henne Mølle Å Badehotel

Henne Mølle Å Badehotel

Henne Mølle Å Badehotel on the North Sea coast of Denmark…

The Kampmannske Merchant's House

The Kampmannske Merchant's House

The Kampmannske Merchant's House on the corner of…

John V. Jensen has added these 5 stories


The pioneering woman from Varde

The pioneering woman from Varde

The vicar's wife from Varde, Nicoline Christine (Line)…


Ghost with bad tidings

Ghost with bad tidings

The Kampmannske Merchant's House was named after…

See John V. Jensen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

John V. Jensen's news feed

No activity