Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

4 profiles follow Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Aslak Gottlieb Bendt Lund Nielsen Martin Pavón per sloth carlsen

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Postdoc, Ph.D. Nordisk Forskningsinstitut, KU

Født 1968. HD i afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School 1995. Cand.scient. i geografi og historie, Roskilde Universtet 2004. Ph.D. i middelalderhistorie fra Syddansk Universitet 2008. Ansat som postdoc ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet (2009-11). Primære forskningsområder er middelalderens landbrugs-, bebyggelses- og kirkehistorie, for sidstnævntes vedkommende ikke mindst klostrenes historie. Speciale i Dominikanerordenens virke i middelalderens Nordeuropa.

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen has added these 13 sights

Abbey of Our Lady, Elsinore

Abbey of Our Lady, Elsinore

" In the Middle Ages, the Abbey of Our Lady (Vor Frue) …

Børglum Abbey

Børglum Abbey

Børglum Abbey has had many owners and functions.…

Esrum Abbey

Esrum Abbey

In the Middle Ages, Esrum Abbey was inhabited by Cistercian…

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen has added these 13 stories


Medieval monasteries as poorhouses

Medieval monasteries as poorhouses

All monasteries were served by people trained in caring for…


Stygge Krumpen

Stygge Krumpen

The most (in)famous occupant of Børglum Abbey was one…


Abbey with aspirations

Abbey with aspirations

The Cistercians arrived at Esrum with a grand building…

See Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen's news feed

No activity