Keld Grinder-Hansen

Keld Grinder-Hansen

Cand.mag., Ph.D.

Cand. mag. i historie og etnologi fra Københavns Universitet, 1987. Ph.D. i økonomisk historie fra Københavns Universitet, 1996. 1987-1996: ansat på Nationalmuseet, dels på Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, dels som udstillingskoordinator på museets åbningsudstilling Rejsen (1992). 1997-2009: museumschef for Dansk Skolemuseum 1997-2005: ekstern lektor på Københavns Universitet 2004-2006: ekstern lektor på Lund Universitet Gæsteuderviser ved en række danske og udenlandske universiteter Konsulent inden for uddannelsespolitiske emner.

Keld Grinder-Hansen has added these 18 sights

Regensen

Regensen

Regensen is Denmark's second-oldest student hall of…

Frue Plads: urban space, university, grammar school (Metropolitanskolen), cathedral and library

Frue Plads: urban space, university,…

As a demonstration of power, …

Grammar school at Skælskør Church

Grammar school at Skælskør Church

Skælskør Latinskole is a well-preserved example of a…

Keld Grinder-Hansen has added these 18 stories


Student antics

Student antics

In his vaudeville, Genboerne (The Neighbours), from 1844,…


Academia at an angle

Academia at an angle

The architect selected to design the University of…


Latin swotting or a thrashing

Latin swotting or a thrashing

The Danish schools were born out of the Church, and in the …

See Keld Grinder-Hansen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Keld Grinder-Hansen's news feed

No activity