Kurt Nielsen

1 profile follows Kurt Nielsen

Steve Dalcin

Kurt Nielsen follows 1 profile

Kathrine G. Bjerregaard

Kurt Nielsen

pens. Lokomotiv/Motorvognsfører ved De Danske Statsjærnbaner

Lokalhistorie, den tidlige industrielle revolution, arbejderboliger, hverdagsliv, kollektiv trafik på skinner.

Places Kurt Nielsen has visited

Svenskehusene at Ellebjerg Station

Svenskehusene at Ellebjerg Station

Svenskehusene - 86 red timber bungalows – are just across…

Danish Distillers, Aalborg

Danish Distillers, Aalborg

In 1931, a company called Danish Distillers built a factory…

Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek

" Ny Carlsberg Glyptotek is located in the heart of…

See Kurt Nielsen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Kurt Nielsen's news feed

No activity