Linda Friisgaard

Linda Friisgaard

Stud.Mag Etnologi

Studerende på Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet. Praktikant på projektet 'Køge Bugt på Banen', som udarbejdes af Forstadsmuseet og Greve Museum. Kulturstyrelsen har bevilget Forstadsmuseet og Greve Museum midler til at samtidsdokumentere samt historicere Køge Bugt-byernes arkitektur- og kulturhistorie. De to museer beskriver og nytolker tilblivelsesprocesserne, og gennemfører en samtidsdokumentation, som forholder sig til, hvordan modernismens planlagte byer fungerer som hjemsted for dagens befolkning. Er derudover ansat som studentermedhjælper ved Frilandsmuseet og Furesø Museers afdeling, Mosegaarden, hvor der arbejdes med levendegørelse af landbo historie.

See Linda Friisgaard's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Linda Friisgaard's news feed

No activity