Linda Kiltmøller

Linda Kiltmøller

Mag.art. og cand.mag. i europæisk etnolgi og historie

Født 1950, museumsinspektør. Uddannet fra København Universitet 1992, ansat på Museet på Sønderskov 1995.

Linda Kiltmøller has added these 3 sights

Askov Residential Folk High Schol and La Cour's experimental mill

Askov Residential Folk High Schol and La…

Askov Folk High School was…

Ladelund Agricultural School

Ladelund Agricultural School

Ladelund Agricultural School was founded in 1879 by Niels…

Skibelund Krat

Skibelund Krat

Skibelund Krat became a national meeting place after the…

Linda Kiltmøller has added these 3 stories


The Danish windmill industry takes off

The Danish windmill industry takes off …

Poul la Cour was fascinated…


Agricultural school goes up in smoke

Agricultural school goes up in smoke

The harvest had been gathered, and threshing was in full…


Memoirs written in stone

Memoirs written in stone

Ludvig Schrøder was a frequent speaker in Skibelund Krat. …

See Linda Kiltmøller's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Linda Kiltmøller's news feed

No activity