Malene Hauxner, RIP

Malene Hauxner, RIP

Prøven i Havekunst fra Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster, 1970

Dr.agro., landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitktur med særlige opgaver inden for metode, teori og historie. Har siden afsluttet uddannelse været beskæftiget som forsker og underviser landskabsarkitektur samt som praktiserende landskabsarkitekt. Det videnskabelige, formidlende og kunstneriske arbejde har været set som et kompleks af gensidigt befrugtende discipliner, hvor vægten har været lagt forskelligt, afhængigt af engagement, mulighed og betydning for samfund, arbejdssteder og personlig udvikling. Resultatet af praksis er en række præmierede projekter i landskabs- og bebyggelsesplankonkurrencer eksempelvis Harrestrup Ådal og udførte projekter som Hedehusene Bypark og Skovlunde Kirkegård. Forskningsresultaterne fremgår af disputatsen Fantasiens Have. Det moderne gennembrud i havekunsten og sporene i byens landskab (Arkitektens Forlag 1993 og 2000) og Med himlen som loft. Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970. Bygning og landskab, rum og værker, byens landskab (Arkitektens Forlag 2002), senere oversat til Open to the sky. The second phase of the modern break-through 1950-1970. Building and landscape, space and works, the city landscape (Arkitektens Forlag 2003). For sin forskningsindsats er Malene Hauxner tildelt Nykredits Arkitekturpris 2003 og Høyenmedaljen 2004. Malene Hauxner blev i 2005 udpeget som medlem af Kulturministeriets kanonudvalg og er desuden medredaktør af JoLA: Journal of Landscape Architecture. Malene Hauxner blev i 2007 ministerudpeget medlem af Fredningsnævn for Københavnsegnen.

Malene Hauxner, RIP has added these 13 sights

Marienlyst Palace and gardens

Marienlyst Palace and gardens

Despite repeated face lifts, Marienlyst is one of the most …

Liselund on Møn

Liselund on Møn

Liselund Castle was landscaped in 1790-95 and is…

Vestskoven and Herstedhøje

Vestskoven and Herstedhøje

Herstedhøje in Vestskoven, which the Danes call…

Malene Hauxner, RIP has added these 13 stories


Classicistic simplicity and elegance

Classicistic simplicity and elegance

Marienlyst's original building and garden was located …


The artistic clearing

The artistic clearing

Denmark is a land of forests. If Mother Nature had her way,…


Mountain oxen on Dansktoppen

Mountain oxen on Dansktoppen

Herstedhøje should have soft, natural grass-covered gentle…

See Malene Hauxner, RIP's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Malene Hauxner, RIP's news feed

No activity