Mette Svart Kristiansen

1 profile follows Mette Svart Kristiansen

Bendt Lund Nielsen

Mette Svart Kristiansen

Middelalderarkæolog

Født i 1966. Cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk arkæologi i 1996. Leder af arkæologiske udgravninger forud for anlæggelse af Øresundsbroen og Københavns Metro 1993-1998, ansat på Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet siden 1999, leder af forsknings- og publiceringsprojekt om udgravningen af en gård i Tårnby 1999-2005 publiceret i antologien Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år, ph.d. med afhandlingen Bag gårdsleddet. Arkæologiske studier af den middelalderlige bondegård i Danmark i 2007.

Mette Svart Kristiansen has added these 10 sights

Borre

Borre

Standing on the square in Borre, surrounded by the low…

Yding Forte

Yding Forte

" Yding Forte is the name of a 750 metres long and…

Crucifix of Holy Anders

Crucifix of Holy Anders

Hvilehøj is on Vårby Hill, north of the country road…

Mette Svart Kristiansen has added these 10 stories


Herringed out

Herringed out

Every autumn, dense shoals of fat herring would migrate up …


The end of the road

The end of the road

For the peasant community, their common land may have felt …


The miracle of Hvilehøj

The miracle of Hvilehøj

Holy Anders was vicar of Slagelse and died in 1205. His…

See Mette Svart Kristiansen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Mette Svart Kristiansen's news feed

No activity