Per Ingesman

1 profile follows Per Ingesman

Henrik Woer

Per Ingesman

Cand.mag. i historie og kristendomskundskab 1982 lic. theol. 1985 dr.phil. 2003

Født 1953 i København. Studerede historie og kristendomskundskab ved Aarhus Universitet fra 1974-82. Siden 1982 ansat som stipendiat, forskningslektor og lektor ved Det Teologiske Fakultet. Fra 2009 udnævnt til professor i kirkehistorie.

See Per Ingesman's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Per Ingesman's news feed

No activity