Peter Munch Jensen

Peter Munch Jensen

Cand.mag. i historie og oldtidskundskab

Født 1960. Afsluttet uddannelse som historiker på Københavns Universitet 1997. Derefter projektansættelser som for eksempel i forbindelse med opbygningen af Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding samt på museumsarkitekt Lars Haastrups tegnestue i København. Har siden 2000 været ansat som museumsinspektør for afdelingen for nyere tid på Museet på Sønderskov.

Peter Munch Jensen has added this sight

Foldingbro bridge at the Kongeåen River

Foldingbro bridge at the Kongeåen River

Foldingbro had a huge impact on the history of Denmark, as …

Peter Munch Jensen has added this story


Corruption became the custom

Corruption became the custom

In 1570, the King hired a bridge guard to count the animals…

See Peter Munch Jensen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Peter Munch Jensen's news feed

No activity