Richard Bøllund

Richard Bøllund

Cand.mag. i samfundsfag og historie

Født: 1972 Uddannet cand.mag.: 2000 Ansættelser: Siden 2001 videnskabelig medarbejder, Fiskeri- og Søfartsmuseet Siden 2001 konsulent, Esbjerg Byhistoriske Arkiv 2000-2001 Museumsinspektør, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Richard Bøllund has added these 8 sights

The three lighthouses of Skagen

The three lighthouses of Skagen

Each year, on Midsummer Eve, the lamp is lit in the Skagen …

Esbjerg Docks

Esbjerg Docks

In the Second Schleswig War of 1864, Denmark lost South…

Blåvandshuk Lighthouse and Blåvand Radio

Blåvandshuk Lighthouse and Blåvand…

At the western tip of Denmark…

Richard Bøllund has added these 8 stories


The world's first lighthouse authority

The world's first lighthouse…

The decree by King Frederik…


Denmark's Chicago

Denmark's Chicago

Esbjerg is nicknamed Denmark's Chicago because in its …


Blue Water storm alert

Blue Water storm alert

For many years, Blue Water Radio, with its characteristic…

See Richard Bøllund's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Richard Bøllund's news feed

No activity