Steen Hvass

3 profiles follow Steen Hvass

rasmus christensen Ole Haahr Hansen Lasse Ottesen

Steen Hvass

Mag. art. i forhistorisk og europæisk arkæologi

Steen Hvass has added these 2 sights

Hodde

Hodde

One kilometre east of Hodde in West Jutland was the site of…

Vorbasse

Vorbasse

The modern-day village of Vorbasse in South Jutland has…

Steen Hvass has added these 2 stories


Chief's riches went up in smoke

Chief's riches went up in smoke

The chief's house displayed the wealth of its…


The shifting village

The shifting village

The Iron Age village at Vorbasse was inhabited for around…

See Steen Hvass's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Steen Hvass's news feed

No activity