Steffen Elmer Jørgensen

3 profiles follow Steffen Elmer Jørgensen

Grethe Pontoppidan Poul Erik Kristiansen Filip Springer

Steffen Elmer Jørgensen

Arkivar, seniorforsker, Ph.D.

Født 1953 i Stege på Møn. Cand.mag. i historie og engelsk, Københavns Universitet, 1981. Researcher ved European University Institute i Firenze, 1984-87. Stipendiat for Vejhistorisk Selskab 1994-1998. Arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Nørrejylland siden 1999.

Steffen Elmer Jørgensen has added these 18 sights

Coastal road

Coastal road

The beachfront road Strandvejen was extended and partly…

The Little Belt Bridges

The Little Belt Bridges

The bridge over the Little Belt strait was one of the…

The Storstrøm Bridge

The Storstrøm Bridge

The Storstrøm Bridge was the result of the Danish State…

Steffen Elmer Jørgensen has added these 18 stories


Road à la mode

Road à la mode

" In 1903 a ban was imposed on motorised traffic along …


Bridge-builder's nightmare

Bridge-builder's nightmare

The supporting structures for the Little Belt Bridge posed …


Bridge for jobs

Bridge for jobs

The Storstrøm Bridge was an old dream for the Danish State…

See Steffen Elmer Jørgensen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Steffen Elmer Jørgensen's news feed

No activity