Xenia Pauli Jensen

2 profiles follow Xenia Pauli Jensen

René Friborg Andersen mogens bruun

Xenia Pauli Jensen

cand.phil., ph.d. i forhistorisk arkæologi

Født 1969 i København. Tog matematisk-fysisk studentereksamen i 1987 og afsluttede studiet i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet i 2002. Hendes største interesse er våben og våbenbrug samt sammenhæng mellem militær, magt, politik og kult primært set ud fra våbenofferfundene fra ældre jernalder. På Nationalmuseet som del af det videnskabelige team bag særudstillingen Sejrens Triumf. På Moesgård Museum med publiceringen af Illerupfundets pile og buer. Fra 2004-2008 var Xenia Pauli Jensen ph.d.-stipendiat med afhandlingen Våben fra Vimose. Bearbejdning og tolkning af et gammelkendt fund. Hun har deltaget i en lang række konferencer og seminarer i ind- og udland, undervist på Københavns Universitet samt holdt foredrag over hele landet. Hun arbejder for tiden på en publikation af de ældre våbenofringer fra Vimose under projektet Jernalderen i Nordeuropa – et samarbejde mellem Nationalmuseet, Moesgård og Schloss Gottorf.

Xenia Pauli Jensen has added these 7 sights

The Dejbjerg Chariots

The Dejbjerg Chariots

Two amazing chariots emerged when archaeologist Henry…

Hjortspring Bog

Hjortspring Bog

Hjortspring Bog on the island of Als in South Jutland is…

Nydam Bog

Nydam Bog

In the Iron Age, a large lake stood near what is now called…

Xenia Pauli Jensen has added these 7 stories


Chariot for the goddess

Chariot for the goddess

The Roman writer Tacitus wrote about the North Germanic…


Built for hard weather

Built for hard weather

The Hjortspring boat was built of planks of lime tree. It…


Boat booty

Boat booty

The most famous find at Nydam Bog is the 20-metre-long…

See Xenia Pauli Jensen's sights in the map

See map
Group Group
Places Places
Places you have visited Places you have visited
Places you want to visit Places you want to visit
Stories you recommended Stories you recommended
Group Group
Routes Routes
Group Group
The Danish Arts Foundation The Danish Arts Foundation

Xenia Pauli Jensen's news feed

No activity