Things tagged with "Freight"

Lord of the manor and of the village

Erland Porsmose

Lord of the manor and of the village - The manor as the seat of power

Danish landlords have held considerable power throughout history. Those loyal to the Crown helped to set up an army of knights, were exempted from paying taxes and given dominion over the population of entire villages. During the 16th century, lords came to be known as nobles, and by the 17th…

Relaterede tags

Eigtved Greve Hospital Herregård Hospital Johan Ludvig Reventlow Krieger Lerche Thurah Tune landboskole Wedell adel allé barok byg bystævne dræning egalisering eng fællesmejeri fæstebonde fæstegård gods godsejer grevskab græsmarksbrug gæld havre herremænd hovedgård hoveri husmænd jordløse kirke kloster konge kvæg landarbejdere landboreformer landgilde landsby lensafløsning mark mejeri mergling mælkecentrifuge naturskov overdrev park produktionsregnskaber rug selveje skov stamhus statshusmandsbrug statslån stavnsbånd udflytning udskiftning vandmejeri vangebrug Adscription Eigtved Greve Hospital Hospital Johan Ludvig Reventlow Krieger Lerche Manor Natural Forest Thurah Tune rural school Wedell agrarian reforms avenue baroque build cattle church common dairy commons conversion of entailed estates into fee copyhold farm copyholder country feast crop rotation dairy debt drainage equalization forest freehold government loan grass field hay landless landowner meadow mergling milk centrifuge monastery nobility oats park production accounts relocation replacement rural workers rye smallholders squires state smallholdings town rally village villeinage water dairy