Relaterede tags

1.Verdenskrig 1700-tallet 1864 Aabenraa Als Ballum Christian den Fjerde Dybbøl Erindringssted Folkehjem H.P. Hansen Jollmands Gård Karen Blixen Nordslesvig Slesvig Smalsporede jernbaner Sprogforeningen Stationsbygninger Sønderjylland Tyskland aftægtshus bakhus bedre byggeskik bindingsværk bunkers danskhed forsamlingshus forsvarsværker fredet fæstningsværker husmandsbrug infrastruktur jordrentebrug kirkegård krig kroggård moderkærlighed monumentødelæggelse nationalt symbol restaurering skanser slagmark slesvigsk gård sorgager tyskhed vandresagn 1864 18th century Aabenraa Als Ballum Christian the 4th Commemorative Place Danishness Dybboel Folkehjem Germanism Germany H.P. Hansen Infrastructure Jollmands Farm Karen Blixen Language Society Narrow Railways North Schleswig Schleswig Schleswig farm Sorrow Acre Station Buildings accomodation back building battlefield better building practices bunkers crofting ground rent farms kroggård local legend maternal love meeting house monument destruction national symbol protected restoration timbered war world war I