Things tagged with "replacement"

Serfdom

Erland Porsmose

Serfdom - Tied to the land of their birth

For centuries, serfdom kept Danish peasants bound to their local landlord. They were a source of cheap labour for wealthy landowners and could only move away if granted permission to do so. The first peasants began to break the bonds of serfdom in the late 18th century, starting the gradual…

Relaterede tags

Ballum Enge Herregård Johan Ludvig Reventlow arbejdskraft arkitektur bonde enevælde engvandingsanlæg fæste fæstebonde gods godsejer gård gårdmand herremand hoveri husmand husmandsbrug husmandsfører jordløse jordrentebrug kloster landboreformer landgilde landsby landsbyfælleskab lensafløsning pumpemøller selveje slot sognefoged spadebrug stavnsbånd terassekanter udflytning udparcellering udskiftning Adscription Ballum Enge Freight Johan Ludvig Reventlow Manor Mayor Pump turbines absolutism agrarian reforms conversion of entailed estates into fee copyhold copyholder country feast crofting farm farmer freehold ground rent farms labor landless landowner meadow irrigation system monastery parcel out relocation smallholder smallholder leads spade use squire terrace edges village village community villeinage