Things tagged with "village"

Lord of the manor and of the village

Erland Porsmose

Lord of the manor and of the village - The manor as the seat of power

Danish landlords have held considerable power throughout history. Those loyal to the Crown helped to set up an army of knights, were exempted from paying taxes and given dominion over the population of entire villages. During the 16th century, lords came to be known as nobles, and by the 17th…

Relaterede tags

1844-matriklen Achton Friis Agersystem Albæk Boplads De danskes Øer Harald Blåtand Herregård Herregård. Gl. Lejre Hospital Jernalder Johannes Larsen Mølle Randers Rørvig Samsø Stormfloder Tjæreby Vadehav Vendsyssel. Vestrup afgifter ager bebyggelseskontinuitet bevaringsværdige bygninger bindingsværk brandtomt byg bymark bystævne egalisering eng fornyelse forte fyrste fæstebonde fæstegård gadekær gods græsmarksbrug gård havre herremænd hovedgård hoveri hus høvdingesæde jord jyske heste kamp mod havet kirke klokketårn konge kulturarv kvæg landboreformer landbrug landsby landsbyfælleskab madvarer mark myte naturskov ofre overdrev overlevelse randby rug sidebånd skov sognefoged stjerneudskiftning stråtag tradition udgravning udskiftning vangebrug 1844-cadaster Achton Friis Agriculture Albaek Cultural Heritage Freight Harald Blaatand Hospital Iron Age Johannes Larsen Jutland horses Manor Manor. Gl. Lejre Mayor Mill Natural Forest Randers Roervig Samsoe Stormsurges Tjaereby Vestrup Wadden Sea agrarian reforms bell tower build cattle chief seat church city field commons copyhold farm copyholder crop rotation equalization excavation farm field field system fire ruins forest forte grass field hay house landmark buildings meadow myth oats pond prince randby renewal replacement rye settlement settlement continuity sideband soil squires star replacement struggle against the sea survival taxes thatched roof the Danish islands timbered town rally tradition victims village community villeinage