1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Artillerikasernen

Den Gamle Grund

Artillerikasernen på Amager blev bygget i 1889-90 og var hjemsted for forskellige felt- og luftværns-artilleri-afdelinger, indtil grunden i foråret 1973, blev overdraget til naboen; Statens Serum Institut. Siden da, har Artillerivejens kaserne været en del af Statens Serum Institut, og da kasernen blev nedlagt,blev arealet og alle bygninger overdraget til SSI. Der har siden da, været foretaget nedrivninger, renoveringer og ombygninger af kasernebygningerne, men selve hovedanslaget i det gamle anlæg er stadig intakt her i 2013. Der lå militære anlæg i området, som hed Faste Batteri, hvis rester i dag kan ses, på strækningen mellem SSI og metrostationen Islands Brygge. Bortset fra at grunden I dag svømmer i affald, og forfaldne sten, så fremstår resterne med et græsareal med voldgrav, grøfter og nogle få lave volde. Njalsgade, Artillerivej samt anlægget af metroen, har taget en god bid af det oprindelige anlæg. Anlægget er i dag et fredet fortidsminde.

  1. 1 fortælling
  2. Se på kort
  3. Endnu ingen bidrag

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED