1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Gyldensteens inddæmmede strand

Pumpemøllerne i landskabet

Pumpemøllen ved Store Stegø
FOTO: Morten Stenak
Se alle billeder (3)

Lige øst for Bogense findes en af Nordfyns smukkeste inddæmninger. Den inddæmmede strand blev vundet fra havet i 1871 finansieret af godsejer J. H. E. greve Bernstorff-Gyldensteen. De 581 hektar blev afsnøret ved at forbinde øerne Store Stegø, Lindholm og Langø med dæmninger over til fastlandet ved Jersore. Projektet blev designet af digeinspektør Carstensen. Der blev bygget to hollandske pumpemøller, en Store Stegø og en ved Langø. Afvandingen foregik gennem et et netværk af kanaler og grøfter. I 1960-61 blev arealet afvandet, dybpløjet og drænet af barnebarnet Carl Johan Bernstorff, så inddæmningen blev egnet til korndyrkning og maskinkørsel. De to pumpemøller blev afløst af to nye elektriske pumpestationer. Området mellem Langø og den nye pumpestation blev ikke afvandet påny og henligger i dag som et fabelagtigt engareal med rigt fugleliv, hvor de gamle grøfter endnu er synlige. Et unikt billede på landskabet under den store landvindingsbølge i anden del af 1800-tallet.

  1. 1 fortælling
  2. Se på kort
  3. Endnu ingen bidrag

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED