1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Marrebæk

Arkimedessneglen

Bøtø Nor og Marrebæk
FOTO: Kort & Matrikelstyrelsen
Se alle billeder (3)

Bøtø Nor tæt ved Marrebæk på Sydfalster er et inddæmmet og tørlagt område på 2150 hektar. Allerede i 1762 forsøgte man at tømme vigen for vand. Dengang mislykkedes forsøget. Godsejer Edward Tesdorpf tog initiativ til at stifte ”I/S Bøtø Nors Udgravnings-og Inddæmningsselskab” i 1860. Selskabet opførte det 19 kilometer lange og tre meter høje dige på østkysten af Sydfalster. Selskabet gravede også kanaler og byggede pumpestationen. Bøtø Nor Gamle Pumpestation blev taget i brug 1871. Dampmaskinen i pumpestationen blev skiftet ud i 1901. I 1967 byggede man en ny station. I dag bliver stationen drevet som et levende landvindingsmuseum.

  1. 1 fortælling
  2. Se på kort
  3. Endnu ingen bidrag

Tesdorpf dræner landet

Edward Tesdorpf blev født i Hamborg i 1817. Han kom til Danmark i 1837. I 1839 købte han Ourupgård Gods samt senere flere lokale gårde og godser. Tesdorpf blev en pioner på landbrugsområdet. Han afskaffede bøndernes pligtarbejde på sine godser allerede i 1842. Han indførte forbedringer af mejeribruget, og han var ivrig foredragsholder. Efter et studieophold i England 1844 blev han den første herhjemme, der forbedrede sine jorder ved egentlig dræning. Tesdorpf var også den drivende kraft bag andels-sukkerfabrikken i Nykøbing Falster i 1884. Senere blev Tesdorpf blandt andet sognerådsformand i Idestrup og præsident i Landhusholdingsselskabet. I Landhusholdningsselskabet uddannede han 300 mænd i, hvordan man dræner sin jord. Bagefter sendte han dem ud i landet for at lære kunsten videre.

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED