1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Ny Carlsberg Glyptotek

Bryggerens skulpturer til folket

Mausoleet
FOTO: Simon Ostenfeld Pedersen
Se alle billeder (18)

Ny Carlsberg Glyptotek ligger midt i København. Glyptotek betyder skulptursamling. Det blev stiftet af brygger Carl Jacobsen og har navn efter hans bryggeri Ny Carlsberg. Museet indeholder bryggerens kunstsamling, som han sammen med hustruen Ottilia skænkede til offentligheden. Jacobsen ønskede sig et museum, der både kunne danne og oplyse borgerne. På Glyptoteket forenes kunst og arkitektur i en opbyggelig fortælling om nationen. Glyptoteket er et af de mest overdådige danske bygningsværker. Bygningen er tegnet og ombygget af Vilhelm Dahlerup i 1897 og 1906, af Hack Kampmann i 1906, af Henning Larsen i 1996 og senest af Dissing+Weitling i 2006.

  1. 8 fortællinger
  2. Se på kort
  3. 1 bidrag

Lysets demokrati

Malmö Stadsbibliotek er berømt verden over for sin 1997-bygning ”Lysets kalender”. Den nye bygning er tegnet af den danske arkitekt Henning Larsen som en udvidelse af det gamle stadsbibliotek. Den nye biblioteksbygning tager udgangspunkt i det eksisterende biblioteks kvadratiske form. Men her hører lighederne op. I Larsens bygning består vægfladen mod den omkringliggende park af vinduespartier. De store vinduespartier åbner bygningen op mod omgivelserne og opløser grænsen mellem ude og inde. Nøglen er lyset: Om dagen bliver samspillet mellem bibliotek og have skabt af dagslyset, mens det oplyste biblioteksrum skaber dialogen om aftenen. Der er en samhørighed mellem bygning og omgivelser, som indbyder alle til at blive en del af biblioteks liv. På den måde danner Henning Larsens bygning et billede på den rolle, som biblioteker – sammen med museer, teatre og kulturhuse – har i det skandinaviske velfærdssamfund. Det er her, at kulturarv forenes med det liv, der leves lige nu. Samfundet har en demokratisk forpligtigelse til at byde alle borgere ind i disse kulturbygninger, og som borger har man ret til at få viden, oplysning og læring. Dette skandinaviske fællesgods har fundet en konkret arkitektonisk form i Malmö Stadsbibliotek.

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED